1. A. 590. P. Š. no Bindu Annas Raunā.

2. A. 590. 1137. Skolniece Kr. Brinkmane Blomu pagastā 1892. g. V. Maldoņa kr.

3. A. 590. Latgales pasaka, Latvju kultūras kr.

4. A. 590. 300. J. Jakuškins Rēzeknē.

5. A. 590. Skolotājs Fl. Ankipāns no 70 g. veca Fr. Bondara Ludzas apr. Jakulinsku ciemā.

6. A. 590. L. Uļjāna Latgalē, Latvju kultūras kr.

7. A. 567, 590. L.Uļjāna no A. Adjānas Latgalē, Latvju kultūras kr.