1. A. 673. J. Simenovs Dolē. Brīvzemnieka "Sborņik" 96, 18. LP, VII, I, 1272, 7.

2. A. 673. M. Ārons Bērzaunē. LP, V, 83 (18).

3. A. 673. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 52 gadi veca J. Gaiļa Aumeisteŗos.

4. A. 673. A. Borcharte Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

5. A. 673. Skolniece K. Jaunzeme Nicā. K. Lielozola kr.

6. A. 673. J. Rubenis Ērgļos.

7. A. 673. K. Jansons Plāņos.