l. A. 950. Skolniece Anna Baumane, 1892. g. Blomos. V. Maldoņa kr.

2. A. 950. M. Šiliņa Slampeniekos. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 321, 75, 2.

3. A. 950. Skolnieks P. Pudulis Eglūnā. N. Rancāna kr.

4. A. 550. 567. 950. Pogu Jānis Bechmanis Bramberģnieku Pogās. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 346, 83.

5. A. 553. 851. 950. A. Bīlenšteins 1862. g. no Neredzīgā In driķa radinieces Annas Apriķos. LP, VI, 316, 75, 1.

6. A. 567. 950. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Emmas Briedes Aumeisteŗos.

7. A. 950. 1525. Skolnieks P. Určs Latgalē.