1. A. 1569. Čakstiņu Jēkabs no Vecā Krišus Šķēpiniešos. J k r. II, 140, 17, 1.

2. A. 1569. A. Bīlenšteina kr., Valmieras apkaimē, 1850. g. LP, VI, 356, 93, II, M. Bohm, Lettische Schwānke Nr. 2.

3. A. 1569. Skolniece M. Blumberga, Ances pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 116, 1654.

4. A. 1569. Kārlis Ābels 1865. g., Valkas apkaimē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 355, 93, I.

5. LP. Džūkstē. LP, VI, 93, I piez.

6. A. 1569. 1383. 1653. M. Šiliņa jkdze Vīkselniekos. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 361, 101. M. Bohm, Lettische Schwānke, Nr. 15.

7. A. 1569. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenes pag.