1. A. 1642. Skolotāja Irma Vizbule no Salgales.

2. A. 1642. A. Jaunzeme Lizumā. A. Bērzkalnes krājumā.

3. A. 1642. K. Bukums no Smautas Mujēnu pag. P. Birkerts. Latvju t. anekdotes, I 605, 1340.

4. A. 1642. Skolnieks J. Vekse Eglūnā. N. Rancāna kr.

5. J. A. Jansona kr. pasaka.

6. A. 1642. 1600. O. Preiss no 47 g. v. Emīlijas Silenieces Galgauskā.

7. A. 1642. l535. F1. Ankipāns Ludzas apr. Michalovas pag.

8. A. 1642. 1600. E. A. Simsons no O. Romančuka Rozentovas pag. Latvju kultūras p.