1. A. 1775. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no 72 gadi vecā Jēkaba Baltiņa, Bilskas pag.

2. A. 1775. K. Krūziņš Veselavā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes. II, 542, 2565.

3. A. 1775. A. Salietis. P. Birkerts. Latvju t. anekdotes, II, 322, 2069.

4. A. 1775. J. Medne no M. Riekstiņas Nūrmuižā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes II, 381 2252-2254.

5. A. 1775. J. Opyncāns no Oļiņka Latgalē.

6. A. 1775. Krogzemju Mikus, Auseklis, Lielvārdē. LP, 365 (160, 1).

7. A. 1775. L. Uļjana Latgalē. Latvju kultūras kr.