1. A. 1920. Dreimaņu Pēteris Krustpilī. Zin. Kom. kr. LP. VI, 1042 (153).

2. A. 1920. Mārtiņš Starķis Lielvārdē. L. P. V, 288 (124).

3. A. 1920. A. Bīlenšteins Jaun - Aucē. L. P. VI, 1045 (153, 2).

4. A. 1920. J. Riekstiņš no 53 g. v. K. Upeslejas Patkuleš pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 214, 1845.

5. A. 1920. J. Rainis, Mazie dunduri, kop. raksti, X, 83. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 213, 1843.

6. A. 1920. Skolniece M. Ašinīka Preilos. N. Rancāna kr.

7. A. 1920. Skolnieks V. Juoņins Eglūnā.