1. Kārlis Skujiņa no Martas Antenes Smiltenes pag.

2. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

3. H. Skujiņa Smiltenes pag.

4. J. Sīmenovs Dolē. Brīvzemnieka kr. LP. VII, II, 48,1a.

5. P. M. Lodziņš Sērpili. LP, VII, II, 48, lb.

6. J. Ķažēns no savas 65 g. v. mātes Bauskas apr. Īslīces pag. Teikas par Dievu, 90, 118.

7. Skolnieks A. Lītavnīks Rēzeknes apr. Andrupenes pag. Teikas par Dievu, 60, 75.

8. J. Kalniņš Druvienā. Etn. IV, 1894 LP, VII, II, 48, lc.

9. Fr. Kurāts no 45 g. v. M. Kurātes Talsu apr. Valgales pag. Teikas par Dievu, 91, 119.