1. K. Blauss Liepkalnā Brīvz. Kr. LP, VIl, I1, 53, 1, 1.

2. J. Nīders no 68 g. v. J. Itcaka Valmieras apr. Bejas pag. Teikas par Dievu, 82, 106.

3. K. Bukums Raunas pag. Teikas par Dievu, 81, 105.

4. M. Bērziņš Umurģā. Teikas par Dievu, 84, 110.

5. A. Aizsils Lubānā.

6. Juris Upīte Gatartiešu Mīlakšos. LP, VII, Il, 58, 1, 1.

7. P. Lodziņš Sērpilī. LP, VII, II, 58, l, 2.

8. Runtuļu Vilis Vilcē, uzr. J. kr. V, 15, 8. LP, Vll, II, 58, 1,3.

9. M. Andžāne Ludzas apr. Šķaunes pag. Teikas par Dievu, 82, 107.

10. K. Bukums Mujēnu pag. Teikas par Dievu, 85, 112.

11. M. Bērziņa Umurgā. Teikas par Dievu, 85, 111.

12. L. Aizpurve Lubānā, A. Aizsila kr.