1. Alma Jēce no 95 g. v. A. Riekstiņa Zaubes pag.

2. A. Biša no E. Rušķeres Brunavā.

3. Jēk. Gross Kalnciemā.

4. (A 1083). D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 24, V.

5. Saržantu Krišs Blīdenē. Jkr. Il, II, 5. LP, VIl, I, 11, Iv.4.

6. St. Jaudzema Biržu apr. Domopoles pag.

7. J. Ramanis Bērzaunē.