1. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

2. Briedis, Piperu Augusts Ērgļu Piperos. LP, Vl, 292, 66, 4.

3. Siliņu Hilda Dobelē.

4. Rīgas Zin. Kom. kr. I.P, V1, 292, 4.

5. No J. Lautenbacba krājuma.

6. V. Piģene Valmierā. Teikas par Dievu, 51, 62.

7. E. Krastiņš Varenbrokā, Folkloras krātuvē.

8. Alma Leimane Skujenē.