1. J. Sproģis Koknesē. Brīvzemnieka Sborņik, 103, 71, 6. LP, VI, 101, 25.

2. Mācītājs Dēbners Jaun-Kalsnayā no Caunes. Drachen-Mythus, 38, 59. LP, Vl, 81, 62.

3. A. Doks Dzelzavā. Drachen-Mythus, 21, 28. LP, Vl, 73, 32.

4. K. A. Laicēns Jaun-Rozē. LP, VI, lll, 16.

5. H. Skujiņa Smiltenes pag.

6. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

7. H. Skujiņa Smiltenes pag.

8. A. Vaskis Tukumā.