1. Briežu Augusts Ērgļos. Jkr. IV, 56, 52. LP, VII, I, 628, 15.

2. «Brīvā Zeme» 1939. g. 14. janv.

3. Fricis Meijers Jaun-Auces Mizaišos. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 170, 11, 26.

4. A. Briedis, Piperu Augusts, Ērgļu Piperos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 160, 11, 15.

5. Gulbenē. LP, VII, I, 142, 1.

6. A. Vaskis Tukumā.

7. M. Garkolne no 35 g. vecas J. Strodes Višķos. Latvju kultūras kr.