1. Stud. Vītols Kursīšu Sūbŗu Vītolos. LP, VII, I, 136, 1.

2. Trīna Saulīte Rikterē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 73, 21.

3. Skolnieks Kārlis Priedits no 60 g. v. M. Lazdiņas Jaunlaicenē.

4. L. Grīnberģe no 45 g. v. J. Indriksones Nogalē.

5. Skolnieks N. Melķis Strenčos.

6. Skolotāja Irma Vizbule no Zalgales.

7. H. Skujiņa Smiltenē.

8. H. Skujiņa, Smiltenē.