1. Talsi, l. A. Lerchis-Puškaitis Talsos. LP, I, 177, 173.

2. Talsi, 2. O. Knīvele Talsos.T. Dzintarkalna krājumā

3. Cēsis, 3. P. Šmits no Cēsim.

4. Cēsis, 4. Latvju kultūras kr.

5. Āraiši. J. Vīlips Āraišu Mūrniekos. Zin Kom. kr. LP, VI, 203, 10.

6. Talsi, 5. A. Vaskis Tukumā.

7. Kandava. Virs Kandavā. «Balss» 1891. g. nr. 30.

8. Nogale, l. J. A. Jansons Nogalē.

9. Nogale, 2. J. A. Jansons Nogalē.

10. Nogale, 3. J. A. Jansons Nogalē.

11. Nogale, 4. J. A. Jansons Nogalē.

12. Nurmuiža, l. E. Bramane Nurmuižā. P. Kundziņa kr.

13. Nurmuiža, 2. A. Vaskis Tukumā.

14. Nurmuiža, 3. Skolnieks F. Marķēvics Nogalē. J. A. Jansona kr.

15. Nurmuiža, 4. A. Kundziņš Talsos. T. Dzintarkalna kr.

16. Nurmuiža, 5. J. A. Jansons Vandzenē.

17. Nurmuiža, 6. M. Freiberga Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

18. Pētendorfa. E. O z o l i ņ a Z e n t e n ē.

19. Sabile, l. Fr. Reķis Rendā. Brīvzemnieka «Sborņik» . LP, VII, II, 63, 4.

20. Sabile, 2. Stavenhagen, Album balt. Ansichten, i. Zabeln, 2. Bienemann, Livl. Sagenbuch, 135, 175

21. Sasmaka. Valdemārs, Inland, 1844, 538. Bienemann, Livl. Sagenbuch, 104, 131.

22. Valgale. A. Bīlenšteins « Magazin», XIV. LP, VII, II, 64, 1.

23. Vandzene. J. A. Jansons no M. Briedes Vandzenē.