Ievads

Mācību procesā aizvien biežāk tiek izmantoti datori. Internetā iespējams sameklēt dažādus materiālus par interesējošām tēmām. Latviešu valodas apguvei Internetā var atrast plašu materiālu kopu par valodu: valodas būtību, izcelšanos, attīstības vēsturi, valodu radniecību, rakstības vēsturi, latviešu valodas sistēmām: fonētiku, morfoloģiju, leksikoloģiju, sintaksi u.c. ar valodu saistītiem jautājumiem. Materiāli ietver gan teoriju, gan praktiskus uzdevumus zināšanu apguvei, nostiprināšanai un pārbaudei.

Latviešu valodas mācīšanā var izmantot arī programmatūru. Ir izstrādātas vairākas datorprogrammas latviešu valodai, kas izmantojamas gan darbā ar datoru latviešu valodā, gan latviešu valodas apguvē. Šīs programmas lielākoties ir paredzētas latviešu fontu uzstādīšanai, dažādu fontu konvertēšanai, latviešu valodas tekstu pareizrakstības pārbaudei, vārdu dalīšanai zilbēs pārnešanai jauna rindā un dokumentu sagatavošanai.

Darbam ar datoru latviešu valodā ir izstrādātas vairākas programmas

Tildes Birojs

Tildes Datorvārdnīca

Tildes Gramatiķis

Tildes Rakstvedis

Tildes Winlogs

WinLat

LaGra

Deklinators

Konjugators

LatHyphenator