1. A. 300. J. Brunovs Grauzdē. LP, VI, 115, 20.

2. A. 300. Saukā. LP, VI, 115, 2. piez.

3. A.300.303. P.P. Vītoliņš l-Mēdzulē, Brīvze mnieka kr.LP, VI, 115,7.

4. A. 300. F. Fišers Krūtē. LP, VII, II, 19, IV, 12.

5. A. 300. L. P. no P. Grosberga Lestenē. LP III, 8.

6. A. 303. 300. A. Lauris Bikstos. LP, VI, 115, 22. turp.

7. A. 300. 530. Māturu Atis Grenčos. LP, VI, 115. 36.

8. A.300. V. Krakope Rēzeknē, "Zidūnis", 1923., No 3.

9. A. 300. 513 A. St. Ulanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej.

    T. 18, K r a k a v ā. 1895., 393. 1. p.