1. A. 313. B Pogu Jānis, Bechmanis, Brambergā. LP, VI, 119, 2. piez. A III, 4s.

2. A. 313 B. Gaiķis Zemītē. LP, IV, 5, I. AŠ, III, 4u.

3. A. 313 B. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 119, piez. AŠ, III, 4t.

4. A. 313 B un C. A. Briedis Ērgļos. Zin. Kom. kr. LP, VI. 119, l. piez. AŠ, III, 4r.

5. A. 313 B un C. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģos, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 119, 2. AŠ, III, 4v

6. A. 313 S un C. M. Ārons Bērzaunē, Brīvzemnieka kr. LP, 119, 1. AŠ, III, 4p.

7. A. 325. 313 B un G. LP. Džūkstē - Pienavā, LP, I, 6. A, III, 40.

8. A. 313 B. B. Kļaviņš ar A. Teteri Mālupē. LP, VII, II, 22, 2, 4.