1. A. 313 C. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, II, 16.

2. A. 313 C. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

3. A. 313. 403 A. Pētersons. LP, V, 151, 1.

4. A. 313. 403 A. Pētersons. LP, V, 151, 1.

5. A. 313. 403 A. D. 0zoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 151, 2.

6. A. 313 B. C. A. Gari-Juone no 55. ;. v. Kromanes Brigitas Bikovas pag. Kultūras balss kr.

7. A. 313 C. K. Rauduve Asūnes Boronovcos, J. Rupjā krājumā.

8. A. 313. Teicējs 67. g vecs J. .Jukuškins Rēzeknē. Kultūras balss kr.