1. A. 363. J. Ezers Kalētos. .Jkr. V, 40 (13). LP, VII, I, 39-40. AŠ. III, 3e.

2. A. 363. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 109.

3. A. 363. M. Starķis Lielvārdē, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 40.

4. A. 363. Paegļu Mārtiņš, Zin. Kom. kr. LP, VI, 11, 9.

5. A. 363. 407. 710. J. Henniņš no K. Feldmanes 1885. g.

6. A. 363. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

7. A. 363.365. A. Gari-Juone no 40 g. vecas Dortholtu Marijas Dricēnos. Kultūras balss kr.

8. A. 363.407. Anna Kursite Daugavpils Līksnas pagastā, J. Rupjā kr.