1.  A. 460. B. L. P. Dzukste - Pienava. LP, I, 60.

2. A. 460. B. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecas Annas Rudzītes Smiltenē.

3. A. 460. B. Skolnieks Ed. Samuša Skaistkalnē.

4. A. 460. B. K. Tarzieris Druvienā, Brīvzemnieka kr. LP. VI, 301 (68).

5. A. 460. 13. 1. V. Porietis, Sērpils Aizupēs, Rīg. Zin. Kom. kr. LP, VI, 303 (69).

6. A. 460. B. 613. N. Rancāns Preiļos.

7. A. 40. B. Teicējs S. Fiļšs Daugavpili. Kultūras balss kr.

8. A. 460. B. K. Corbiks no 50 . veca Kārļa Tabāka. Vadakstes pag.