1. A. 471. P. Š. no P. Dankas Raunā.

2. 471. R. V. Bērziņš Annēniešos Zin. kom. kr. LP, VI 141 (8).

3. A. 471. Teicējs 85 g. vecs A. Strods Kaunātu pagastā. Kultūras balss kr.

4. A. 471. D. Ozoliņš Jaun-Rozē, Brīvzemnieka kr. LP, VII. 1 1215 (3).

5. A. 471. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP. II 22.

6. A. 471. J. Holanderis Madaliņas dr. Zin. kom. kr. LP, VI, 997 (148).

7. A. 471. J. Opyncāns Latgalē. Kultūras balss kr.

8. A. 471. V. Vīdneris Skrundā, LP, V, 228 (104).

9. A. 471. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās Plāņu pag.