1. A. A. 477. K. Tarzieris Druvienē. Brīvzemnieka kr, LP VII, II, 21. 1, 6.

2. A. 478. Āronu Matīss Bērzaunē. LP, V, 17 (30).

3. A. 478. A. Lerchis- Puškaitis Pienavā. LP. III, 108.

4. A. 478. K. Žiema Ozolniekos LP, III, 27 (14).

5. A. 478. A. Mednis Limbažos. Folkloras archīva kr.

6. A. 478. J Danovskis Dagdas Zundēs, Kultūras balss kr.

7. A. 478. J. Maculevičs, "Pawujciejšzona... dieļ zemniku Latwiszu", Viļnā 1850. 202-3 1. p. Vāciski Fr. Bienemann "Livlä ndische Sagen", 1897, 167 (207). Rakstu valodā tulkojis LP, VII, 1, 634 (4).

8. A. 478. Teicējs O. Jaudzems Makašānu pa. Kultūras balss kr.

9. A. 478. 313. Skolnieks V. Juoņins no P. Smugā Viļānu pag.