1. A. 513 B. V, Vīdneris 7. febr. 1879. g. Skrundeniekos, Brīvzemnieka kr. I.P, VI, 633 (122, 2).

2. A. 513 B. Skolniece O. Krievboka Nīcā, K. Lielozola kr.

3. A. 513 B. Lauris Bikstos. LP, VI, 642 (122, 6).

4. A. 513 B. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. kom. kr. LP, VI, 998 ( 149).

5. 513 B. Jānis Bisenieks Gulbenē. LP, VI, 649 (122, 8).

6. A. 513 B. Staņislavs Dauksts Jaunlatgales Baltinavas pagastā, J. Rupjā kr.

7. A. 513 B. Skolniece A. Patmalnice Eglūnā. N. Rancāna krājumā.

8. A. 513 13. 38. J. Gobzinš ar Šmitu Jāni Rudbāržniekos. LP, VI, 640 (122, 5).

9. A. 513 B. 307. J. Henniņš Sasmakā.

10. A. 513 B. E. Reinbacha Vecpiebalgā.