1. A. 750. E r n s t s B i r z n i e k s n o K r i a R o z e s D z i r c i e m . Jkr. III, 60, 23. LP, VII, II, 29, 2, 3.

2. A. 750. J. B a n k i n s " i s u n t a s," II, 1875. 28.

3. A. 750. H. S k u j i a, A n d r s Z i e m e l i s, S m i l t. B i l s k a s p a g.

4. A. 750. H. S k u j i a, A n d r s Z i e m e l i s, A u m e i s t e o s.

5. A. 750. V. F i s  n o A. S a v i c k a D a u g a v p i l . L a t v j u k u l t r a s k r.

6. A. 750. L. U j a n a L a t g a l . L a t v j u k u l t r a s k r.

7. A. 750. J. O p y n c n s L a t g a l .

8. A. 750. V. Z a c h a r s k a n o S. R a z g a l e s M a k a n u p a g.

9. A. 750. J. O p y n c n s L a t g a l .

10. A. 750. S k o l n i e k s A. K u r p s n o A. K a z b u a N i c , K. L i e l o z o l a k r.