l. A. 853. Krēsliņu Jānis Malienā. "Latv. teikas", II, 20, 8.

2. A. 853. H Skujiņa, Andrs Ziemelis; no 47 g. vecā K. Ādernieka Aumeisteŗos.

3. A. 853. D. Ozoliņš Jaun - Rozē. LP, V, 290, 127.

4. A. 853. K. Jansons Plāņos.

5. A. 853. Mārtiņš Starķis Lielvārdē 1872. g. LP, V, 128, 1. M. Bohm "Lettische Schwänke" 32, 26, I

6. A.853. 554. J. Bergmanis Bārtā, "Magazin der Lett.-Lit. Gesellschaft" XVIII, 141. p. LP, VII, II, 18, IV, 2.

7. A. 853, 570, 852. Skolniece K. Jaunzeme no 78 g. vecas A. Balgalves Nīcā. K.Lielozola kr.

8.A. 853. V. Zacharska no 95 g. vecas E. Makures Viļānu pag.