1. A. 952  Skolnieks Jēkabs Kļava Nīcā. K. Lielozola kr.

2. A. 952. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 47 g. veca K. Ādernieka Aumeisteŗos.

3. A. 952. A. Ūdrs Trikātas Jaun-Vālē. LP, V 48, 3, 9.

4. A. 952. E. Urbulis Mežotnē. LP, V, 48, 3, 9 v.

5. A. 952. Skolnieks no L. Purviņas Odzienas Rušēnos. K. Corbika kr.

6. A. 952. Skolnieks Jānis Skrastiņš, 1892. g. Blomos. V. Maldoņa kr.

7. A. 952. Skolnieks A. Luočmels Eglūnā. N. Rancāna kr.

8. A. 952. V. Zacharska no 73 g. veca J. Grajevska Daugavpils Kapeņu pag. Latvju kultūras kr.