1. A. 1091. J. V a s k i s T u k u m .

2. A. 1091. L i e p u p i s V e c - P i e b a l g , LP, V, 46, l7.

3. A. 1091. 1535. S a r a n t u K r i u s B l i d e n , Jkr. II, 1893, 8, 5 LP, VII, I, 827, 37.

4. A. 1091.1072.1062. L.P. n o J a G r i b u a, D k s t . LP,VI,382,7.

5. A. 1091. S t. U a n o v s k a V i n o s. Zbior wiadamosci do antropologii krajowej. T. XVIIL Krakav 1895, 259, 10.

6. A. 1091. V. B a r k o v s k d s, L a t g a l .

7. A. 1091. K r l i s S k u j i a S m i l t e n .

8. A. 1091. A. L e r c h i s - P u k a i t i s D k s t - P i e n a v . LP, Il, 76, 40.