1. A. 1654 Auseklis Lielvārdē. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 896 (133, 6).

2. A. 1654. Fl. Ankipāns Ludzas apr., Michalovas pag.

3. A. 1654. V. Barkovskis no J. Pleikša Sakstagala pag.

4. A. 1654, 1600. Vasīlnieks ar K. Otu Nogalniekos. LP, V, 313 (138, 4).

5. A. 1654, 1600, 327, 328. J. Grīnberģis Mežotnē. LP, V, 309 (l, 3)

6. A. 1654. M. Zaube Alūksnē. A. Bērzkalnes krājumā.

7. A. 1654. Skolnieks A. Kurps no 90 g. v. Sprūda Nīcā. K. Lielozola kr.

8. A. 1654. Skolnieks A. Aļļis no 55 g. vecās M. 5ēnvaldes Nīcā. K. Lielozola kr.