1. A. 1775. Skolnieks J. Daizis no 56 g. vecās Ievas Daizes Nīcā. K. Lielozola kr.

2. A. 1775. Skolnieks Latgalē. N. Rancāna kr.

3. A. 1775. Skolnieks M. Ķaupelis no 65 g. vecās M. Anziķes Nīcā. K. Lielozola kr.

4. A. 1775. L. Uļjana Latgalē. Latvju kultūras kr.

5. A. 1775. V. Akmentiņš Lubānas pag., Zvidzienas apkārtnē. A. Aizsila kr.

6. A. 1775. Skolniece K. Mangale, Blomes skolā. V. Maldoņa kr.

7. A. 1775. M. Biksons, Īvandes pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 308, 2034.

8. A. 1775. V. Zacharska no J. Filša Rēzeknē. Latvju kultūras kr.