Dievs.

1. M. Šiminš Brukna. Etn. I, 1891, 85. LP VII. II, 50, 1, 4a.

2. Ilsters Vestiena. Etn. I, 1891, 150. LP, VII, II, 50, l, 4b.

3. A. Lerhis-Puškaitis Džūkstē un Pienavā. LP, v, 50. 4. Dahnhardt, I, 128.

4. Veronika Piģene no Z. Sīpoles Valmieras apr 'Teikas par Dievu 5 2.

5. K. Corbiks no Benītas Grāveres Trikātā.

6. Siliņu Bilda, Penkules pag. Jelgavas apr.

7. J. Sīmenovs Dolē. Brīvzemnieka Sborņik, 40. 36. LP. VIII, II, 50, l, 4c.

8. Brīvzemnieka Sborņik, 40, 36. LP, VII, II, 50 1, 4d.

9. K. Jansons Plāņos.

10. M. Bērziņš Umurgā. Teikas par Dievu, 13 17.

11. Kanaviņš no Jūlija Rubeņa Gulbenē. Zin. kom. LP, VII, II, 48, 1, 14.

12. V. Piģene no 96 g. v. K. Vāczemes Rūjienas pag. Teikas par Dievu, 12 15.

13. A. Linde Kandavas pag. Teikas par Dievu 15, 19.

14. A Pētersons no 76 g. v. L. Gailes Puzes pag. Teikas par Dievu, 15, 20.

15. L. Lulle no sava 71 g. v. tēva Cīravas pag. Teikas par Dievu 16, 21.