1. M. Andžāne Ludzas apr. Šķaunes pag. Teikas par Dievu, 97, 128.

2. Skolnieks L. Zvirbulis Valmierā. Teikas par Dievu, 98, 129.

3. J. A. Jansons no A. Zēberga Vandzenē.

4. Skolniece A. Melnbikse Valmierā. Teikas par Dievu, 98, 130.

5. Skolnieks S. Jeronovičs Eglūnā. N. Rancāna kr.

6. Melānija Pūle no 72 g. v. Miķeļa Ozola Salaspils pagastā.

7. Skolnieks Ž. Kažēns no savas 65 g. v. mātes Bauskas apr., Īslīces pag. Teikas par Dievu, 104, 141.

8. Apsesdēls Cēsu apkārtnē.

9. G. Borozinska Borkovā.

10. K. Jansons Plāņos.