1. No J. Lautenbacba krājuma, 1878. g.

2. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

3. K. Blau's Ērgļos, Brīvz . kr. LP, Vll, I, 1174, 17, III, l.

4. Āronu Matīss Bērzaunē. Etn. 1891, 70. LP, VlI, I, 1175, 11, Ill, 3.

5. K. Bukums Mujānu pag. Teikas par Dievu, 28, 35.

6. Lielupis Piebalgā. LP, V, 105, piez.

7. A. Budze ar J. Bitaku no P. Līča Litenes Ošmalā. LP, Vll, I, 1175, 11, IIl, 2.

8. T. Mālnieks no 68 g. v. E. Mālnieces Tilžas pag. Teikas par Dievu, 27, 34.

9. R. Tabine Viļānos. Iespiesta arī poļu tulkojumā 1891. g. Ķrakavā. "Lotysze Inflant Polskich – z gmini Vielonskiej, powiatu Rzežyckiego.»

10. J. Upītis Gatartas pag. Teikas par Dievu, 27, 33.

11. E. Kārkliņa no 67 g. v. A. Zučikas Jaunlatgales Liepnas pag. Teikas par Dievu, 28, 36.

12. J. Rubenis Ērgļos.