Vējš un Sals.

l. Dienas Lapa, 1886.

2. No N. Rancāna krājuma Eglūnā.

3. Skolniece N. Lapiņa Strenču mēnešrakstā «Atmoda».

4. Juris Upītis Gatartiešu Mīlākšos. LP, VII, Il, 54, 1, 8.

5. Saldmiersbalss, 1887. g. 18. n-rs. LP, Vll, Il, 54, 1, 9.

6. Skolnieks Bluzņins Preiļu pag.

7. V. Barkovskis Latgalē.

8. A. Vaskis Tukumā.