Rūķīši.

1. G A. Neslers ar Kanaviņu Gulbenē. Rīg. Zin. Kom. k r LP, Vll, I, 1153, 10, l.

2. J. Rubenis Gulbenē. Rīg. Zin. Kom. kr. LP, VIl, I, 1154. 10.

3. Plaudu Jānis Jaundubultos: Rīg. Zin. Kom. kr. LP, VI, 186, 14, l.

4. Pēteris Liepiņš un Kanaviņš Gulbenē. Rig. Zin. Kom. kr. LP. Vll, I, 1155, 1.

5. Jēkabs Egle un Kanavllrš Gulbenē. Rīg. Zin. Kom. kr. LP, Vll, I, 1155, 2.

6. G. Zommers Gulbenē. Rīg. Zin. Kom. kr. LP, Vll, 1, l 155, 3.

7. Kārlis Birznieks Zemītniekos. Māc. R. Auniņa kr. Skat. U. d. lett. Drachan-Mythus, 1891, 54, 91. LP, Vl,87, 14, 3.

8. O. Kuda un Kanaviņš Gulbenē. Rīg. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1156, l.

9. K. Vītols Mangaļos. LP, VIl, I, 1156, 2.

10. J. Bergmanis Dobeles apg. A. Bīlenšteina kr: LP, VI, 132, 7, 6.

11. Kārlis Birznieks Zemītniekos. R. Auning, U. d. lett. . Drachenmythus, 1.891, 55, 91b. LP, VI, 186, 14, 2.