Nāve.

1. K. Skujiņa no T. Ziemeles Smiltenes pagastā.

2. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, 1, 167, 154.

3. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

4. J. Vīksne Nīcā. K. Lielozola kr.

5. P. Šmits no P. Dankas Raunā.

6. A. Zēbergs no 36 g. v. Z. Rodiņas Nogales Jaunciemā.

7. V. Zacharska no 90 g. v. B. Ždanovskas Ozolmuižas pagastā.

8. V. Zacharska no 35. g. v. A. Zacharskas Silajāņu pagastā. Latvju kultūras kr.

9. V. Zacharska no O. Ploka Kaunatu pag. Latvju kultūras kr.