1. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

2. Stud. J. Ķauliņš Sausnējā. Drachen-Mythus, 46, 71. LP, VI, 85, 70.

3. Ramaņu Aleksandrs. Dien. Lap. 1887, nr. 255. LP, Vl, 109, 13.

4. A. E. Plakāne. LP, Vl, ll8.

5. Ī. Vitiņš Augškurzemē. Drachen-Mythus, 60, 98. LP, Vl, 89.

6. H. Skujiņa Bilskas pag.

7. Māteru Atis Tukuma apr. Grenčeniekos. LP, VI, 63, 5, 18.

8. Brīvzemnieka «Sborņik», 104, 71, 8. LP VI, 102, 27.