1. Grāvendāliešos. Drachen-Mythus, 17, 21. LP, Vl, 71, 24.

2. Jansonu Jānis Liel-Platonē. Zin. Kom. kr. LP, VII, 1, 727, 2.

3. Fricis Kleinhofs Naudītē. Jkr. V. LP, VIl, I, 730, 10.

4. T. Štauers Iecavas Lībiešu mājā. LP II, 20, 12.

5. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 145, 1 116.

6. Teodors Štauers Iecavā. LP, IV, 144, 29.

7. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 9, 5. LP, Vl, 67, 9.

8. Mācītājs Bernevics Kandavā. Drachen-Mythus, 51, 86 LP, Vl, 87.

9. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 7, 3. LP, Vi 66, 6.

10. J. G. Elkšņu pag. Balss, 1889. g. nr. 32. LP, VIl, I, 832, 4.