1. P. E. Zalgalē. Balss 1888. g. nr. 40. LP, VII, I, 371, 2.

2. L - tis Jumurdā, Balss 1889. nr. 23. LP. VII, I, 371, 3.

3. Liepsalu Jēkabs no Graudiņu Paula Madlienā. Etn. IV. 1894. LP, VII, I, 371, 4.

4. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

5. Anšmits Alojā «Balss», 1888. g. nr. 33. LP, VII, I, 373. 7.

6. Kārlis Bika Gaujienā. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 373, 8.

7. G. Vierhuff in Sitz: Ber. d. Rig. Alt. Ges. 1876; Fr. Bienemann Livl. Sagenbuch», 108, 139. LP, VII, I, 373, 9.

8. J. v. Sivers, Smilten (Rīga 1872.); Fr. Bienemann, Livl. Sagenbuch, 108, 140. LP, VII, I, 374, 10.

9. G. Alūksnē. Balss 1888. g. nr. 23. LP, VII, I, 374, 11.

10. Skolniece E. Stuce Strenčos.