1. Liel-Ezerē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 20, 2, 11.

2. A. Gari-Juone no 80 g. v. Lazdeņu Zuzonas Domopolē.

3. Liel-Ezerē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 20, 2, 12.

4. No A. Bīlenšteina manuskriptiem Kurzemē.

5. J. A. Jansons Vandzenē.

6. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

7. V. Zacharska Silajāņu pag.

8. A. Gari-Juone no 65 g. vecā Putnu Broņislava Kokorevas pag.

9. A. Gari-Juone no S. Keibinīka Domopolē.

10. A. Gari-Juone no 65 g. vecā Putnu Broņislava Ķokorevas pag.

11. A. Gari-Juone no 65 g. vecā Putnu Broņislava Kokorevas pag.

12. H. Skujiņa no 73 g. v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.