1. H. Skujiņa Bilskas pag.

2. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

3. K. Jansons Plāņos.

4. A.Gari-Juone no 40 g. v. Marijas Dortholcas Dricānu pag.

5. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

6. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

7. H. Skujiņa no 47 g. v. K. Ādernieka Aumeisteŗos.

8. A. Lerchis-Puškaitis no J. Sējas Lestenē. LP, VII, I, 695, 18.

9. Kluču Hortenzija. Z. Lancmaņa kr.