1. Vilis Ozoliņš Vestienā. LP, VII, II, 76, 1.

2. A Bīlenšteins Valetē. 1865. g. «Magazin» XIV. B. I.P, VII, II, 76, 2.

3 J. Rubenis Ērgļos.

4. H. Skujiņa Blomu pag.

5. Kārlis Skujiņa no Edvarda Antēna Smiltenē.

6. H. Skujiņa no 84 g. v. Jāņa Liepiņa, saukta Kambura Jāņa, Bilskas pag. Lejasūsīnās.

7. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

8. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos

9. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

10. E. Elksnītis Ikšķilē.

11. Andrejs Vaskis Tukumā.