1. Logotas purvs. Priednieku Pēteris. «Balss» 1894. g. nr. 23.

2. Libirta līsmens (T r i k ā t ā). K. ,J a n s o n s P l ā ņ o s.

3. Medņa purvs. A. Račevskis Jaunpiebalgā.

4. Ragacis. Augusts Ādleris. Z. Lancmaņa kr.

5. Slēdeņa purvs. Zelma Mūrniece. Z. Lancmaņa kr.

6. Sudas purs. Skolniece Zenta Grīnberga Siguldā.

7. Tacu purvs. V. O z o l i ņ š V e s t i e n ā. LP, VI, 215, 33.

8. Velna purvs. P. Šmits no J. Zāģera Jaun-Piebalgā.

9. Bruknas tīrelis, 1. Anna Škēre Skaistkalnē.

10. Bruknas tīrelis, 2. Anna Šķēre Skaistkalnē.

11. Iecavas tīrelis. L ī d a k u J ē k a b s L i e 1 - I e c a v ā. LP, V, 390, 181.

12. Kausiņu purvs. J. O z o l s S a u k ā. LP, V, 409, 205.

13. Lāča-pļava. Anna Sķēre Skaistkalnē.

14. Mikutiņas. Anna Šķēre Skaistkalnē.

15. Plikais purvs. Dr. P. Ed. Pļavinskis Sērpils Likuma pagastā. Zin. Kom. kr. LP, VI, 203, 8.