1. Bebri. Zigfrīds Liepiņš no Kārļa Tauriņa Pālē.

2. Cūkas. H. Skujiņa no 93 g. vecās Līzes Balodes Aumeisteŗos.

3. Lapsas. Artūrs Pindzulis Rīgā.

4. Suņi, l. V. Zacharska Silajāņu pagastā.

5. Suņi, 2. V. Zacharska no St. Cimaņa Sakstagala pag.

6. Zaķi. H. Skujiņa no P. Antēna Smiltenē.

7. Zirgi, 1. H. Skujiņa no 65 g. v. P. Antēna Smiltenē.

8. Zirgi, 2. J. Bergmanis Ūziņniekos. H. Bīlenšteina «Das lett. Thiermä rchen» , Mag 1892. LP, VI, 283, 55.

9. Zilā kalna av. H. Skujiņa Smiltenes pag.

10. V. Zacharska no A. Regžas Rozentavas pag.

11. Teicēja M. Treimane Makašānu pag.

12. H. Skujiņa no 73 g.v Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.