1. A. 65, K. Kuzņecova Raunā. LP, V, 75 (3t).

2. A. 365. Kārlis Ābele 1864. g., Valkas apk., A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 42 (15).

3. A. 365. No Nogales. LP, VI, 42 (15) piez.

4. A. 365. Jānis Auziņš no 65 g. vecas sieviņas no Talsu apgabala. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, I38 (3).

5. A. 365. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģnieku Pogās. LP, V, 9, 7.

6. M. Šimiņš no A. Zibera, Bruknā. LP, VII, I, 76 (31).

7. A. 365. Jūlius Egle Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 138 (4).

8. A. 65. Štraubergu Kārlis Blomes Jaun-Muceniekos. LP, V, 9, 24.

9. A. 365. 363. St. Ulanovska Viļānos. Zbibr wiadomosci do antropologii krajowei. Krakovā 1895, 349.