1. A. 425 A. Jansonu Pāvuls Dzirciemā. Jkr. V, 19 (16). LP, VII, II, 19, 1, 3.

2. A. 425 A. L. Bērziņš Kurzemē. LP, III, 20 var.

3. A. 425 A. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I, 165.

4. A. 425 A. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē, Zin. Kom. kr. LP, VI. 140, 1.

5. A. 425 A. R. Vulfs Ūziņos. LP, VI, 140, 2.

6. A. 425. A. A. Bungšis 1880. g. Ķevelniekos, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 140, 3.

7. A. 425 A. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

8. A. 425 A. Augusts Briedis Ērgļos, Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 43 (21).

9. A. 425 A. Teicēja 89 g. veca A. Rasnača Nīcgalē. Kultūras balss kr.