1. A. 472. 760. J. Bankins "Šis un tas" I, 1872, 49.

2. A.472. Briežu Augusts Ērglos. Jkr. V, 4 (2).

3. A. 472. 760. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē, Zin. kom. kr. LP, VI, 11, 8.

4. A. 472. 760. V Jūrmalietis Siltā skolā, LP, VI, 11, piez.

5. A. 472. 760. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗu pag.

6. A. 472. 760. V. Gaŗā no A. Kalniņas Baldones apr. J. A. Jansona kr.

7. A. 472. 760. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē - Pienavā. LP, I, 142.

8. A. 472. 760. M. Skrupska no vecās māmiņas Neretā. Folkloras krātuvē.

9. A. 472. Jurkovsku Emilija Ūziņos. Jkr. II, 33 (5).