1. A. 561. H. Skujiņš, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecas Rudzītes Smiltenē.

2. A. 561. No Marijas Romaņenk, dz. 1794. g., Ludzas apriņķa Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania, Lotewskie, 1892. g.

3. A. 561. H. Skujiņš, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

4. A. 561. A. Lerchis - Puškaitis , Džūkstē . LP, V, 224 (102) .

5. A. 561. J. Pločkalns, Skrundā. LP. V, 222 (101).

6. A. 561. A. Lerchis-Puškaitis Dzukste-Pienava. LP. II, 2, 2.

7. A. 561. J. Pločkalns Skrundā. LP. V, 217 (100).

8. A. 561. 566. N. Cierbaševsklis no Andrieva Tuntuļa, Rēzeknes apr., Unguru pag.

9. A. 561. Skolnieks V. Patašs, Ludzes apr.

10. A. 561. Skolnieks L. Daugulis no A. Dauguļa Ludzes apr., Kārsavas pag., N. Rancāna kr.