1. A. 665. Skolnieks V. Ķigulis 1892. g. Blomes skolā. V. Maldoņa kr.

2. A. 665. No Marijas Romaņenko, dz 1794. g. Ludzas apriņķa Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania, Lotewskie, Warszawa 1892, 101 (12).

3. A. 665. E. Birznieks no Fr. Pabērža Dzirciemā. Jkr. III, 75, 35. L. P. VII, II, 20, 11, 2.

4. A. 665. J. Ozols, Saukā. L. P. V, 283 (121).

5. A. 665. J. Treis Ēķengrāvē. L. P. V, 285 (piez.).

6. A. 665. Skolnieks J. Kaļķis Eglūnā. N. Rancāna kr.

7. A. 665. 300. J. Miglenieks, Pustiņas pag. Daugavpils apr.

8. A. 665. No Honorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g. Ludzas apr. Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania Lotewskie, Warszawa, 1892, 125 (14).

9. A. 665. 530. Skolnieks J. Kiulenīks Vārkavas pag. Bernānu ciemā N. Rancāna kr.