1. A. 674. A. Ģēģeris Vec-Piebalgā.

2. A. 674. A. Aizsils no Mariannas Priedītes Meirānos.

3. A. 674. R. Kalniņš Skursteniešos.

4. A. 674. A. Lerchis-Puškaitis, no Pētera Ķrauksta D ž ū k s t ē. LP, VII, I, 677, 3.

5. A. 674. Fr. Mejers Jaun-Auces Mizaišos. A. Bīlensteina krājumā. LP, VI, 23.

6. A. 674. J. Kulešs Preiļos.

7. A. 674. A. Gari-Juone no 46. g. veca Roskašu Juoņa Ludzas apr. Kakaravas pag.

8. A. 674. V. Fiļšs no J. Kravela Zilupē.

9. A. 674. M. Bīlande Talsos. P. Kundziņa krājumā.